PARADIS I HELSINGØR

paradis
Paradis, Vor Frue Kloster Foto: Forlaget Ankeret

Paradiset ligger på første sal i karmeliterklosteret. Det er et stort rektangulært og overhvælvet rum med vinduer ud mod Sundet. I den ene væg, den der vender ind mod kirken, er der også et vindue. Oprindelig var det meningen at man skulle kunne sidde oppe i Paradis og se og høre hvad der skete nede i kirken. I dag er der sat et stort (grimt) maleri for åbningen. Det viste sig nemlig at det trak forfærdelig koldt nede fra kirken, og i moderne tider er træk ikke populært.

Vægge og hvælvinger er dækket af kalkmaleri, et grønt bladhang hvori der gemmer sig små fugle og fire engle med musikinstrumenter. Denne udsmykning har siden givet rummet navn af ’musikstue’. Men man ved ikke med sikkerhed hvad rummet har været brugt til. Man har gættet på priorens stue, sygestue for munkene og bibliotek. Under alle omstændigheder, det er et vidunderligt rum.

I min roman Magt over Ret fungerer det som bibliotek, og det er her jeg lader Poul Helgesen sidde og arbejde med sin oversættelse af Erasmus af Rotterdams bog om fyrsteopdragelse. Sikkert er det at Poul Helgesen i de år han var munk i Vor Frue Kloster her i Helsingør, har været her i klosteret og har arbejdet med denne oversættelse.

At han arbejdede netop her i ‘musikstuen’, er bare noget jeg har tænkt mig til, men måske er det rigtigt, at det var lige her han sad dag ud og dag ind igennem flere år og arbejdede med sine oversættelser og sine tanker om den kommende reformation.

Hvis jeg har ret? Det er ikke utænkeligt, og så er det at de små hår rejser sig på mine arme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *