KARMELITERNES HOSPITAL I HELSINGØR

KARMALITERNES HOSPITRA

Hospital:  fra latin hospitale ‘gæstehus, herberg’

Helsingør var en international by i senmiddelalderen og i de følgende århundreder. Det var her sundtolden skulle betales, og derfor måtte al skibstrafikken ind og ud ad Sundet ligge for anker ude på reden, mens betalingen blev klaret. Når skibene alligevel skulle afbryde deres sejlads, var det praktisk at de benyttede lejligheden til at købe forsyninger og få repareret hvad der var nødvendigt for den videre sejlads.

Mange hundrede skibe passerede hvert år i begyndelsen af 1500-årene byen, og mange fremmede sømænd blev syge og fik behov for pleje, mens de var i byen, men der var ingen steder  hvor de kunne blive plejet før karmeliterne opførte deres hospital ved Vor Frue kloster.

De fik tilladelse til at bygge et hospital i 1516. Det blev bygget i udkanten at klosterområdet og havde 10 sengepladser. Det ligger her endnu. Det er den nederste etage og den halvdel af Karmeliterhuset der ligger tættest på kirken.

Hospitaler var kendt i hele Europa. I Danmark havde vi Æbelholdt kloster, Øm kloster og hellig­åndshusene som kunne give pleje af syge, men der manglede et sted hvor fremmede sømænd kunne plejes i Helsingør. Det fik vi med karmeli­ternes sygehus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *